Vragen over deze site, mail of schrijf ons. Uitvaartregeling: Onze uitvaartverzorgers nemen ruim de tijd om met u de mogelijkheden te bespreken om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarbij staan uw wensen en de eventuele vastgelegde wensen centraal. WIj staan u met raad en daad bij.  Wat te doen bij overlijden: Het eerste dat gedaan moet worden is het waarschuwen van een arts. Dit is noodzakelijk omdat deze de overlijdensverklaring moet invullen. Indien het overlijden plaatsvindt in een verzorgingstehuis of ziekenhuis dan wordt dit voor u geregeld. Mocht het overlijden thuis plaatsvinden dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost. Na het overlijden neemt u contact met ons op. Wij zijn altijd bereikbaar en nemen dan met u de eerste gang van zaken door. Indien u dit wenst komen wij op afspraak naar u toe en zullen met u in alle rust overleggen welke mogelijkheden er zijn en overleggen met u of de overledene thuis opgebaard moet worden (met koeling) of naar een uitvaartcentrum van uw keuze moet worden overgebracht. De familie bepaalt in principe zelf wanneer en hoe alles plaatsvindt. Alle tijd en aandacht is er m.b.t. de uitkering van de polissen, deze worden in principe aan de nabestaanden (rechthebbenden) uitgekeerd. De uitvaart wordt ook in alle rust besproken, belangrijk is wat de persoonlijke wensen zijn (soms is er een testament en/of wilsbeschikking). Wij hebben een moderne insteek echter met de oude traditie. De traditie waarin de tijd genomen wordt om het afscheid persoonlijk vorm te geven en er te zijn voor de overledene en zijn/haar nabestaanden. Het is niet nodig om alle keuzes tijdens het eerste of tweede contact al te maken, wij komen desgewenst regelmatig langs of hebben telefonisch contact. Wij volgen geen standaardprocedures en zijn in staat om ons aan te passen aan uw situatie en hebben aandacht voor al uw ideeën en wensen. Verder begint elke uitvaart met een blanco vel. Natuurlijk gebruiken wij onze kennis en ervaring uit het verleden om een persoonlijk afscheid samen te stellen, maar iedere uitvaart wordt van a tot z in samenwerking met u en de gedachtengang van uw dierbare vormgegeven zodat u er later met een goed en warm gevoel op terug kunt kijken. Dag en nacht zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 010 - 300 78 44 of 010 - 458 75 76 (mobiel 06 129 888 41) Administratie: Heer Halewijnburg 9, 2907 HA  Capelle aan den IJssel